PORSCHE Modelis Gamybos metai Katalogo Nr.

Prisukamas

Auto-hak
automatas

Vertikalus
automatas

CAYENNE 2003 / 2010.04 K 46 195 € 260 € 360 €
CAYENNE (West) 2003 / 2010.04 3270146 480 €
CAYENNE nuo 05.2010 K 67 210 € 375 €